Akta notariusza Kołdrasińskiego Ignacego w Białymstoku

Sygnatura
4/290/0
Daty skrajne
1936-1939, 1944-1946
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta Notariusza Ignacego Kołdrasińskiego, 1936-1939, sygn. 1-6; Repertorium Notariusza Ignacego Kołdrasińskiego, 1936-1939, sygn. 7-10. W wyniku podjętych prac doinwentaryzowano do zespołu 7 j.a. W związku z tym rozmiar zespołu zwiększył się z 1,2 mb 10 j.a. do 1,53 mb i 17 j.a. Zmianie uległy także daty graniczne zespołu z 1936-1939 na 1936-1939, 1944-1946. 30 listopada 1946 roku Ignacy Kołdrasiński zaprzestał urzędowania i przekazał akta notarialne Czesławowi Pawskiemu. W związku z tym, że Pawski przejął od grudnia 1946 r. obowiązki po Kołdrasińskim, który pracę zakończył w listopadzie 1946 r. w jednostce, która dotyczy 1946 r. znalazły się ślady działalności notariusza Czesława Pawskiego mamy zatem Akta notariusza Kołdrasińskiego Ignacego za rok 1946 repertorium nr 8-1364; Akta notariusza Pawskiego Czesława za 1946 rok repertorium nr 1368-1400. ( w jednej księdze). Analogiczna sytuacja ma miejsce w repertorium z tego roku, gdyż mamy repertorium za rok 1946. Repertorium nr 795-1367 Kołdrasińskiego ; repertorium nr 1368-1373 Pawskiego. Dokumenty znajdujące się w księgach notarialnych oraz w repertoriach (w tych ostatnich w postaci regestów) dotyczą następujących ważniejszych czynności i transakcji: kupno-sprzedaż, dzierżawa, zastaw, intercyzy, testamenty. Najliczniej reprezentowaną grupą dokumentów są akta kupna-sprzedaży. Jest to materiał bardzo cenny dla badaczy stosunków własnościowych. W tej grupie znajdują się akta kupna-sprzedaży placów, parceli, pojedynczych domów, ziemi. Do nielicznych akt sporządzano inwentarze, które stanowiły załączniki do aktu zasadniczego. Inwentarze zawierają opisy majątków, gospodarstw, obiektów przemysłowych itd. Akta zespołu stanowią wartościowe źródło historyczne do badań nad stosunkami społeczno-gospodarczymi w Białymstoku i jego okolicach w okresie 1936-1939, 1944-1946.

Dzieje twórcy:

Polski notariat międzywojenny do roku 1933 funkcjonował w oparciu o ustawę notarialną obowiązującą w byłym zaborze rosyjskim. Dopiero w roku 1933 rozporządzenie prezydenta RP wprowadziło w życie pierwsze polskie prawo o notariacie. W myśl tego prawa notariusza na stanowisko mianował Minister Sprawiedliwości, który także dysponował prawem relegowania notariusza z urzędu. Notariusze międzywojenni działali przy sądach okręgowych i byli zrzeszeni w izby notarialne. Przedwojenny notariat charakteryzował się silnym samorządem, a zawód notariusza był wysoce ceniony. Kancelaria notariusza Ignacego Kołdrasińskiego została utworzona w roku 1936 i działała w latach 1936-1939 przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Urzędowanie po wojnie notariusz rozpoczął z dniem 20.09.1944, a zakończył w listopadzie 1946 roku.

Daty skrajne:

1936-1939, 1944-1946

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1936-1939, 1944-1946.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

17

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

17

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 17

Skorowidz (1 j.a.) przeniesiony został do pomocy ewidencyjnych - przedmiotowego zespołu nr. 290 - na podstawie decyzji Komisji Metodycznej z dnia 19.05.2004r.