Akta notariusza Urbanowicza Bolesława w Białymstoku

Sygnatura
4/298/0
Daty skrajne
1919-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1919- 1939, sygn.: 1, 4-6, 10-11, 16, 20, 24-25, 30, 33, 36, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58- 61; Repertorium Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1919-1939, sygn.: 2, 3, 7-9, 12-15, 17-19, 21-23, 26-29, 31-32, 34-35, 37-44, 46, 48, 50, 52, 54, 57; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1920-1921, sygn. 62; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1921, sygn. 63; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1922, sygn. 64; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1923, sygn. 65; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1924, sygn. 66; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1926, sygn. 67; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1927, sygn. 68; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1928, sygn. 69; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1929, sygn. 70; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1930, sygn. 71; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1931, sygn. 72; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1932, sygn. 73; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1933, sygn. 74; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1934, sygn. 75. UBYTKI: 13/2004.

Dzieje twórcy:

Początki współczesnego polskiego notariatu wiążą się z odzyskaniem w 1918r. przez Polskę niepodległości. Wielu polskich prawników wykonywało jednak ten zawód pod rządami państw zaborczych. W 1866r. na terenie Cesarstwa i zaboru rosyjskiego wprowadzona została ustawa notarialna, która od 1876r. obowiązywała na terenie Królestwa Polskiego. W myśl ustawy notariuszy mianowała właściwa izba sądowa na wniosek prezesa sądu okręgowego. Notariuszem mógł zostać urzędnik nie piastujący innego urzędu w służbie państwowej lub społecznej. Zasięg terytorialny działalności notariusza ograniczał się do okręgu sądowego. Rozporządzenie prezydenta RP z 27 października 1933r., wprowadziło w życie pierwsze polskie prawo o notariacie, które znosiło ustawy notarialne państw zaborczych i określało zakres obowiązków notariuszy. Międzywojenny notariat charakteryzował się silnym samorządem. Jego organami były izby notarialne, a czynności nadzorcze nad notariatem wykonywały rady izb notarialnych oraz prezesi sądów apelacyjnych i okręgowych. Mianowanie i odwołanie notariusza leżało w gestii Ministra Sprawiedliwości, kandydat na ten urząd podlegał też odpowiedniej selekcji. Kancelaria notariusza Bolesława Urbanowicza utworzona została w 1919r. przy sądzie Okręgowym w Białymstoku i funkcjonowała do momentu wybuchu wojny w 1939r.

Daty skrajne:

1919-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

75

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

75

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 75

Skorowidz (1 j.a.) przeniesiony został do pomocy ewidencyjnych - przedmiotowego zespołu nr. 298 - na podstawie decyzji Komisji Metodycznej z dnia 19.05.2004r.