Akta notariusza Choynowskiego Piotra w Grodnie

Sygnatura
4/299/0
Daty skrajne
1938
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta Notariusza Piotra Choynowskiego w Grodnie, 1938, sygn. 1.

Dzieje twórcy:

Polski notariat do 1933r. funkcjonował w oparciu o ustawę, która obowiązywała w byłym zaborze rosyjskim. Pierwsze polskie prawo o notariacie wprowadziło Rozporządzenie prezydenta RP z 27 października 1933r. Kandydata na stanowisko notariusza mianował Minister Sprawiedliwości, który dysponował też prawem relegowania go z urzędu. Notariusze okresu międzywojennego działali przy sądach okręgowych i byli zrzeszani w izby notarialne. Przedwojenny notariat charakteryzował się silnym samorządem, a zawód notariusza był wysoce ceniony. Zasięg terytorialny kancelarii notariusza Piotra Choynowskiego pokrywał się z obszarem grodzieńskiego okręgu sądowego. Granice chronologiczne funkcjonowania kancelarii są trudne do ustalenia.

Daty skrajne:

1938

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1938-1938.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1

Skorowidz (1 j.a.) przeniesiony został do pomocy ewidencyjnych - przedmiotowego zespołu nr. 299 - na podstawie decyzji Komisji Metodycznej z dnia 19.05.2004r.