Urzędy pocztowo-telegraficzne okręgu grodzieńskiego

Sygnatura
4/312/0
Daty skrajne
1873-1919
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarząd Grodzieńskiego Okręgu Pocztowo- Telegraficznego, 1913-1919, sygn. 1; Grodzieński Okręg Pocztowo- Telegraficzny, Oddział w Goniądzu, 1873-1914, sygn. 1-13; Grodzieński Okręg Pocztowo- Telegraficzny, Oddział w Tykocinie, 1915-1917, sygn. 1-3.

Dzieje twórcy:

Zbiór tworzą: Zarząd Grodzieńskiego Okręgu Pocztowo- Telegraficznego 1913-1919,[brak informacji w inwentarzu]; Grodzieński Okręg Pocztowo- Telegraficzny, Oddział w Goniądzu 1873-1914, urząd podlegał naczelnikowi Grodzieńskiego Okręgu Pocztowo- Telegraficznego; Grodzieński Okręg Pocztowo-Telegraficzny, Oddział w Tykocinie 1915-1917, urząd podlegał naczelnikowi Grodzieńskiego Okręgu Pocztowo-Telegraficznego.

Daty skrajne:

1873-1919

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1873-1919.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

17

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

17

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 17