Komenda Policji Państwowej Powiatu Szczuczyńskiego w Grajewie

Sygnatura
4/314/0
Daty skrajne
1936-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Elaborat mobilizacyjny posterunków policji z terenu powiatu szczuczyńskiego 1936-1938, sygn. 1-10; Instrukcje mobilizacyjne 1938-1939, sygn. 11; Dublety instrukcji mobilizacyjnych na cele wystawowe 1938-1939, sygn. 12.

Dzieje twórcy:

Policja państwowa doby międzywojennej utworzona została na podstawie ustawy z 24.VII.1919r. Organizacja policji była przystosowana do podziału administracyjnego państwa, dzieliła się na komendy okręgowe, powiatowe, komisariaty. Urzędy policyjne na terenie województwa białostockiego utworzono w 1919r. Władzą zwierzchnią policji w województwie była Komenda Policji Państwowej V okręgu Białostockiego, której podlegały Komendy Powiatowe m.in. w Szczuczynie. Na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 10.III.1925r. dokonano reorganizacji komend okręgowych. W miejsce komendy okręgowej utworzono Komendę Policji Państwowej Województwa Białostockiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 1930r. przy niektórych komendach powiatowych i komendach miast powstały wydziały śledcze, a przy komendach wojewódzkich urzędy śledcze. Były one częścią składową komend. Wydziały śledcze zapobiegały przestępstwom oraz miały zajmować się ich dochodzeniem. Do kompetencji urzędów śledczych należały instruktaż i koordynacja pracy wydziałów, czynności rejestracyjno-pościgowe oraz niekiedy dochodzenie przestępstw. Druga wojna światowa przyniosła Białostocczyźnie zmienne podporządkowania państwowe, przerwała jednocześnie działalność polskich organów policyjnych.

Daty skrajne:

1936-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1936-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

12

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

12

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 12