Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Białymstoku

Sygnatura
4/318/0
Daty skrajne
1950-1955, 1961-1976
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

63 (j.a.) - projekty i plany: sieci wodociągowej, kanalizacji, oświetlenia, zagospodarowania przestrzennego i inne z lat 1950-1955 81 (j.a) - akta dotyczące wywłaszczeń nieruchomości, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, studni głębinowych, linii energetycznych 1961-1976

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1950-1955, 1961-1976

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1955, 1961-1976.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

144

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy roboczy Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak 81