Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im. Marcelego Nowotki w Łapach

Sygnatura
4/323/0
Daty skrajne
1950-2001
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarządzenia wewnętrzne 1950-1955, sygn. 1-6 Projekty planu finansowego oraz plany finansowe 1950-1955, sygn. 7-15 Plany kosztów 1953-1955, sygn. 16-18 Bilans 1950-1951 sygn. 19-20 Sprawozdania rachunkowe i finansowe 1952-1956, sygn. 21-24 Dokumentacja techniczna do planu kapitalnych remontów -1952-, sygn.-25-Biuletyn tematyczny 1953, 1957, sygn. -26- Dopływ niezinwentaryzowany: Plany finansowe 1956-1965, 9 j.a. Sprawozdania finansowe 1956-1965, 9 j.a. Kontrole zewnętrzne, analizy działalności 1954-1956, 2 j.a. Kontrole zewnętrzne 1957-1958, 1 j.a. Protokół rewizyjnego zebrania, sprawozdanie finansowe -1958-, 1 j.a. Protokoły Komisji Weryfikacyjnych dot. działalności ZNTK 1960-1961, 2 j.a. Kontrole zewnętrzne 1961-1964, 3 j.a. Akta dotyczące przejęcia nieruchomości w m. Łapy i we wsi Miluki pow. Ełk, przekazania przedszkola oraz świetlicy 1957-1963, 3 j.a. Inwentaryzacja środków trwałych 1959-1962, 1 j.a. Dopływ z dn. 23.09.2002r. 1958-1995, 66 j.a. kn. 2535/2002r. Dopływ z dn. 11.01.2005r. 1977-2001, 45 j.a. kn. 2680/2005r. Dopływ z dn. 01.02.2006r. 1973-2001, 5 j.a. kn. 2773/2006r.

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1950-2001

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-2001.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

173

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy roboczy Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak