Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku

Sygnatura
4/329/0
Daty skrajne
1945-1951
Liczba serii
11
Liczba skanów
0

Zawartość:

Regulaminy, rozporządzenia, okólniki NIA i OIA [1926-1939] 1945-1950 [1952], sygn. 1-7; Zjazdy i posiedzenia Rady i Zarządu OIA 1945-1950, sygn. 8-10; Komisje działające przy OIA 1945-1950, sygn. 11-13; Ewidencja i organizacja aptek 1945-1950, sygn. 14-20; Sprawy osobowe, praktyki, szkolenie, stypendia, sprawy socjalne 1945-1950, sygn. 21-30; Składki na rzecz OIA, wpłaty na cele społeczne 1946-1951, sygn. 31-35; Księgowość, podatki, budżety 1946-1951, sygn. 36-42; Zaopatrzenie aptek w leki, zniżki na leki 1945-1950, 43-55; Przejmowanie aptek, likwidacja OIA 1948-1951, sygn. 56-58; Skorowidze spraw 1945-1951, sygn. 59-60; Prasa, wydawnictwa, uroczystości 1945-1950, sygn. 61-64.

Dzieje twórcy:

Organizacja samorządu aptekarskiego oparta była o Ustawę z dnia 15 czerwca 1939r. o Izbach Aptekarskich. Do zakresu działania izb należało m.in. przedstawicielstwo zawodu aptekarskiego i jego interesów, prowadzenie ewidencji aptek oraz osób wykonujących zawód aptekarski, piecza nad utrzymaniem zawodu aptekarskiego na odpowiednim poziomie oraz krzewienie zasad etyki zawodowej. Na terenie województwa białostockiego powojenny samorząd odbudowywał się na zasadach zawartych w Ustawie z 1939r. Na mocy decyzji Prezydium Naczelnej Izby Aptekarskiej z dnia 13 września 1945r. przekształcono powstałą wcześniej Delegaturę Izby Aptekarskiej Warszawsko- Białostockiej w samodzielną Okręgową Izbę Aptekarską w Białymstoku. Okręgowa Izba składał się z osób wpisanych na listę jej członków, a obowiązek wpisania się na tę listę obejmował wszystkie osoby wykonujące zawód aptekarski i odbywające praktykę aptekarską na terenie danej Izby. Organem stanowiącym Izby była Rada okręgowa wybrana przez ogół członków. Rada Izby wybierała zaś spośród siebie zarząd izby jako organ wykonawczy, komisję rewizyjną i sąd dyscyplinarny. Na terenie działalności Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku w 1945r. istniało 56 aptek, w większości prywatnych. Od 1948r. niektóre apteki zaczęły uzyskiwać status aptek społecznych. Likwidacja aptek prywatnych nastąpiła 8 stycznia 1951r. zgodnie z Ustawą o przejęciu aptek i na własność państwa. Kolejna Ustawa z tego samego roku dnia o zniesieniu izb aptekarskich zlikwidowała Naczelną oraz Okręgowe izby aptekarskie, a ich majątek przekazała na własność Skarbu Państwa. Sposób likwidacji określało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 kwietnia 1951r.

Daty skrajne:

1945-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

64

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

64

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 64