Spółdzielnia Budowlana "Budowa" z odpowiedzialnością udziałami w Sokółce

Sygnatura
4/330/0
Daty skrajne
1945-1951
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta organizacyjno-prawne, lata 1945 – 1951, sygn. 1, Rejestr członków i deklaracje, lata 1945 – 1949, sygn. 2-3, Protokóły Zarządu, Rady Nadzorczej, walnych zgromadzeń, lata 1945 – 1950, sygn. 4-7, Bilansówka eksploatacji Spółdzielni, rok 1950, sygn. 8, Plany produkcyjno-finansowe, lata 1949 – 1950, sygn. 9.

Dzieje twórcy:

Spółdzielnia Budowlana „Budowa” w Sokółce założona została na zebraniu założycielskim odbytym w dn. 21 października 1945 r., a następnie przyjęta na członka Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rzeczpospolitej Polskiej Okręg Białystok z dn. 30 października 1945 r. W tym samym dniu zarejestrowana została w Sądzie Okręgowym w Białymstoku jako Sądzie Rejestrowym. Celem Spółdzielni było zaspokajanie potrzeb członków w zakresie budownictwa poprzez organizowanie i prowadzenie przedsiębiorstw związanych z akcją budowlaną, wytwarzanie materiałów budowlanych, prowadzenie robót budowlanych, prowadzenie akcji w kierunku racjonalnej zabudowy miast i wsi. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków w dn. 27 kwietnia 1950 r. podjęto uchwałę o postawieniu Spółdzielni w stan likwidacji z dn. 27 kwietnia 1950 r. Na zebraniu w dn. 15 maja 1950 r. postanowiono utrzymać w mocy uchwałę o likwidacji Spółdzielni. Dn. 18 maja 1950 r. Zarząd Spółdzielni odbył posiedzenie, na którym zapadły decyzje o przekazaniu większości mienia ruchomego i nieruchomego oraz materiałów budowlanych na rzecz Budowlanego Przedsiębiorstwa Powiatowego w Sokółce. Na kolejnym zebraniu, które odbyło się 14 listopada 1950 r. uchwalono odsprzedanie maszyn stolarskich temuż Budowlanemu Przedsiębiorstwu Powiatowemu.

Daty skrajne:

1945-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

9

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

9

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak