Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Zajączkach gmina Zawyki powiat Białystok

Sygnatura
4/334/0
Daty skrajne
1950-1957
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dokumenty organizacyjne – statut, lista członków, protokóły posiedzeń zarządu, rok 1950, sygn. 1, Protokóły – ogólnych zebrań członków, posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej, lata 1954 – 1957, sygn. 2-4, Księgi – ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów, inwentarzowe, rozliczeń z pracującymi i ewidencja dniówek obrachunkowych, ewidencji dochodów w naturze i ich podział, funduszów, lata 1951 – 1957, sygn. 5-15, Sprawozdania roczne o stanie organizacyjno-gospodarczym spółdzielni produkcyjnej wraz z załącznikami, lata 1953 – 1955, sygn. 16, Bilans likwidacyjny, rok 1956, sygn. 17, Księgi rejestracji dokumentów rachunkowych, lata 1953 – 1957, sygn. 18-20

Dzieje twórcy:

Podstawą prawną rozwoju spółdzielczości produkcyjnej w Polsce były, poza przepisami art. 10 Konstytucji PRL, statuty czterech typów spółdzielni – Zrzeszenia Uprawy Ziemi, Rolniczego Zrzeszenia Spółdz., Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej i Rolniczego Zespołu Spółdzielczego. W latach 1949 – 1952 spółdzielnie produkcyjne były podporządkowane na szczeblu powiatu i województwa związkom rolniczej spółdzielczości „Samopomoc Chłopska”. W roku 1952 utworzono przy wydziale rolnictwa i leśnictwa oddziały spółdzielczości produkcyjnej, którym podporządkowano sprawy rachunkowe i organizacyjne spółdzielni, należące poprzednio do PZGS i WZGS. W wyniku uchwał podjętych na II Zjeździe Spółdzielczości Produkcyjnej, który odbył się w maju 1956 r., podjęto decyzję powołania z wyboru terenowych organów samorządu spółdzielczości – pow. i woj. Związków Spółdzielczości Produkcyjnej. Wprowadzono ją w życie pod koniec 1956 r. i w pierwszej połowie 1957 r. Jedną ze spółdzielni 4-go typu pow. białostockiego był Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Zajączkach, gm. Zawyki

Daty skrajne:

1950-1957

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1957.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

20

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

20

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak