Bank Rzemiosła i Handlu Oddział w Białymstoku

Sygnatura
4/343/0
Daty skrajne
[1948] 1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy organizacyjno-personalne, lata 1949 – 1950, sygn. 1-4, Protokóły z posiedzeń Kolegium Kredytowego, rok 1950, sygn. 5, Sprawozdania opisowe z działalności Oddziału, rok 1950, sygn. 6, Akta kredytowe, lata 1948 – 1950, sygn. 7-9.

Dzieje twórcy:

Bank Rzemiosła i Handlu, Oddział w Białymstoku rozpoczął działalność z dn. 1 stycznia 1950 r., przejmując agendy oraz aktywa i pasywa Banku Związku Spółek Zarobkowych S.A. W świetle dekretu z dn. 25 października 1948 r. o reformie bankowej, do kompetencji nowego Banku należało finansowanie w zakresie kredytów obrotowych drobnego przemysłu, rzemiosła i handlu oraz kontrola gospodarki finansowej osób korzystających z tych kredytów, finansowanie inwestycji w zakresie zleconym przez Bank Inwestycyjny, a także nadzór nad miejskimi spółdzielniami kredytowymi. Oddział w Białymstoku objął swym zasięgiem ówczesne woj. białostockie. W 1951 r. uległ likwidacji, a agendy jego przejęte zostały przez Bank Inwestycyjny

Daty skrajne:

[1948] 1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1948-1948, 1950-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

9

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

9

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak