Bank Komunalny Oddział w Białymstoku

Sygnatura
4/344/0
Daty skrajne
1949-1951
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawa przejęcia i przekazania nieruchomości w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 1, lata 1949 – 1951, sygn. 1, Plany finansowo-gospodarcze na 1950 rok niektórych przedsiębiorstw i zakładów gospodarki komunalnej w Białymstoku, Łomży i Suwałkach, rok 1949, sygn. 2-11

Dzieje twórcy:

Dekret z dn. 25 października 1948 r. o reformie bankowej powołał do życia Bank Komunalny, jako jeden z banków państwowych. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Skarbu z dn. 20 października 1949 r. Bank Komunalny rozpoczął działalność z dn. 1 listopada 1949 r. Nowopowstały podmiot przejął wszystkie aktywa i pasywa Polskiego Banku Komunalnego S.A. oraz Komunalnego Banku Kredytowego w Poznaniu. W myśl dekretu o reformie bankowej do zadań Banku Komunalnego należało: finansowanie związków samorządu terytorialnego, ich przedsiębiorstw i zakładów w zakresie kredytów obrotowych oraz inwestycji, kontrola gospodarki finansowej związków samorządowych i ich przedsiębiorstw, obsługa Samorządowego Funduszu Wyrównawczego. Bank Komunalny został zlikwidowany w połowie 1951 r., a jego agendy przejął Narodowy Bank Polskie oraz Bank Inwestycyjny.

Daty skrajne:

1949-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1949-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

11

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

11

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak