Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy "SFOS" Komitet Wojewódzki w Białymstoku

Sygnatura
4/369/0
Daty skrajne
1946-1966
Liczba serii
17
Liczba skanów
0

Zawartość:

Organizacja SFOS i ewidencja zasobu aktowego – statut, regulaminy, spisy akt wybrakowanych, przekazanych, lata 1946 – 1966, sygn. 1-6, Krajowe zjazdy i wojewódzkie zjazdy – materiały, protokóły m.in. projekt statutu, sprawozdania z działalności i finansowe, referaty, lata 1953 – 1965, sygn. 7-16, Posiedzenia plenarne i Prezydium WK – protokóły, lata 1953 – 1965, sygn. 17-28, Posiedzenia plenarne i Prezydium PK – protokóły, lata 1949 – 1966, sygn. 29-48, Zebrania sprawozdawczo-wyborcze PK – protokóły, referaty, sprawozdania, protokóły wyborcze komitetów gromadzkich, rok 1964, sygn. 49-67, Komisje WK SFOS – protokóły, sprawozdania, lata 1953 – 1965, sygn. 68-79, Sprawozdania z działalności WK, lata 1946 – 1966, sygn. 80-84, Sprawozdania z działalności i akcji zbiórkowej PK, lata 1955 – 1965, sygn. 85-104, Narady aktywu WK i PK – protokóły, lata 1953 – 1965, sygn. 105-108, Akcja propagandowa „wrześniowa” i „szkolna” – XV-lecie SFOS, sprawozdania, wycinki prasowe, plakaty, lata 1950 – 1965, sygn. 109-122, Wycinki prasowe o działalności SFOS, lata 1954 – 1965, sygn. 123-133, Uchwały i odezwy WK i PK, lata 1956 – 1961, sygn. 133a, Inwestycje, bilanse, sprawozdania finansowe, lata 1947 – 1965, sygn. 134-151, Szkoły Pomniki Tysiąclecia na Białostocczyźnie wybudowane ze środków Społecznego Funduszu Budowy Szkół w latach 1960 - 1966, rok 1966, sygn. 138a, Protokół przejęcia przez Radę Główną SFOS w Warszawie sprawozdania finansowego WK SFOS w Białymstoku, rok 1966, sygn.151a, Skład osobowy WK i PK, odznaczenia państwowe, odznaki SFOS, lata 1947 – 1965, sygn. 152-155, Tabliczki pamiątkowe SFOS, lata 1963 – 1964, sygn. 156, Materiały organizacyjno-propagandowe WK SFOS, lata 1959 – 1966, sygn. 157, Akta osobowe kat. B-50 – 27 j.a.

Dzieje twórcy:

Dn. 24 maja 1945 r. w celu odbudowy zniszczonej Warszawy powołane zostały Dekretem: Naczelna Rada Odbudowy m.st. Warszawy, Komitet Odbudowy Stolicy oraz Biuro Odbudowy Stolicy. Organami wykonawczymi Naczelnej Rady na terenie całego kraju były m.in. komitety wojewódzkie działające w oparciu o czynnik społeczny. Zebranie organizacyjne Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego Odbudowy m.st. Warszawy w Białymstoku odbyło się 4 września 1946 r. W roku 1947 nosił on nazwę Wojewódzkiego Komitetu Odbudowy m.st. Warszawy i Białegostoku. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 24 lipca 1948 r. już pod nazwą „ Stowarzyszenie Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy” – uznane zostało za stowarzyszenie wyższej użyteczności i uzyskało statut. Nowy statut i kolejną nazwę na „ Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy” Stowarzyszenie otrzymało w 1959 r. Do zadań SFOS-u należało mobilizowanie społeczeństwa do zdobywania środków materialnych dla wzmożenia inwestycji o charakterze użyteczności społecznej i finansowanie tych inwestycji. Organami władzy wojewódzkiego komitetu były: Wojewódzki Zjazd Delegatów, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Przy Komitecie Wojewódzkim w Białymstoku działały ponadto: Komisja Propagandy i Upowszechniania Świadczeń, Komisja Inwestycyjna, Komisja Odznaczeń, Komisja Szkolna, Komisja do Spraw i Nadzoru akcji dopłat na SFOS przy sprzedaży napojów alkoholowych. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów SFOS obradujący w Warszawie w dn. 13 stycznia 1966 r. uchwalił, iż działalność Stowarzyszenia zostanie zakończona, a jego aktywa, pasywa, agendy centralne i terenowe zostaną włączone do Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów tworzonego w ramach Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.

Daty skrajne:

1946-1966

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1966.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

160

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

160

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 160