Sąd Grodzki w Bielsku Podlaskim

Sygnatura
4/373/0
Daty skrajne
1944-1950 [1951-1953]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

W zespole zachowały się sprawy o kradzieże, pobicia, przywłaszczenia, nielegalnego pędzenia samogonu, o eksmisję, wprowadzenie w posiadanie majątku opuszczonego, o ustanowienie opieki nad majątkiem, o stwierdzenie zgonu 1944-1950 [1951-1953]; sygn. 1-4338

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1944-1950 [1951-1953]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1950, 1944-1953, 1951-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

4338

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak