Kasa Gubernialna Augustowska

Sygnatura
4/382/0
Daty skrajne
1820-1865
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy zabezpieczenia hipotecznego pożyczek, kaucji i innych wierzytelności, 1820-1865, sygn. 1-111.

Dzieje twórcy:

Kasy gubernialne powstały w 1837r. z przemianowania kas wojewódzkich, które powołano na mocy postanowienia namiestnika z 14 grudnia 1816r. Nadzór nad kasami sprawowały wydziały skarbowe w rządach gubernialnych. Podstawowym zadaniem kas było przyjmowanie dochodów skarbowych i wypłata wydatków. Dochody i wydatki kas dzieliły się na zwyczajne i depozytowe. Do sum zwyczajnych należały: nadwyżki z kas obwodowych, dochody pobierane z cła, z konsumpcji, z dzierżaw dóbr i lasów rządowych, z opłat stemplowych, podatku koszernego, fundusze na utrzymanie władz miejscowych. Na sumy depozytowe składały się: kaucje, vadia, składki ogniowe, pensje wstrzymane, fundusze instytutów, fundusze miast. Na podstawie ustawy z 31 grudnia 1866r. podporządkowano kasy Ministerstwu Finansów w Petersburgu. W tym samym roku kasy gubernialne zakończyły działalność.

Daty skrajne:

1820-1865

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1820-1865.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

111

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

111

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 111