Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Surażu

Sygnatura
4/391/0
Daty skrajne
[1934-1949] 1950-1972
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły sesji MRN, lata 1950 – 1972, sygn. 1-12, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, lata 1950 – 1972, sygn. 13-25, Komisje GRN, protokóły posiedzeń, plany pracy, lata 1958 – 1972, sygn. 25-30, Sprawozdania z działalności MRN, lata 1969 – 1970, sygn. 31, Kontrola zewnętrzna, lata 1960 – 1970, sygn. 32, Budżety, lata 1955 – 1969, sygn. 33-38, Plany gospodarcze miasta, lata 1962 – 1971, sygn. 39, Dopływy: Komisje MRN, lata 1955 – 1959, sygn. 40-44, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, lata 1968 – 1969, sygn. 45, Budżety, lata 1958, 1970, sygn. 46-47, Plany gospodarcze, lata 1965 – 1966, sygn. 48, Różne, rok 1957, sygn. 49, Budżety miasta, lata 1963, 1970, 1972, sygn. 50-52, Kontrola zewnętrzna, lata 1969 – 1972, sygn. 53. Dopływ z dn. 2008-10-08; nab. 3097/2008r., 2 j.a. - 0,02 mb.

Dzieje twórcy:

Miejskie rady narodowe po wejściu w życie ustawy z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej funkcjonowały nadal w oparciu o ustawę Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Zmianie uległ jednak skład osobowy i kompetencje ich prezydiów. W myśl ustawy podlegały rozwiązaniu dotychczasowe zarządy miejskie oraz prezydia MRN i na ich miejscu powstawały nowe prezydia MRN, które łączyły zadania obu rozwiązanych organów. Prezydium MRN było organem wykonawczym i wykonywało swoje zadania za pośrednictwem Biura Miejskiego. Biuro funkcjonowało w oparciu o regulamin uchwalony na sesji MRN. W latach 1950 – 1972 regulamin Biura zmieniał się kilkakrotnie. Biuro Prezydium MRN w Surażu posiadało wewnętrzną strukturę organizacyjną taką samą jak biura gromadzkie, dlatego nie posiadało komórek organizacyjnych. Działalność Prezydium MRN w Surażu podlegała nadzorowi Prezydium PRN – w latach 1950 – 1956 w Białymstoku, a od 1956 w Łapach. W wyniku realizacji ustawy z dn. 29 listopada 1972 r. o zmianie konstytucji PRL oraz ustawy z dn. 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, obszar miasta Suraża połączony został z nowopowstałą gminą o tej samej nazwie.

Daty skrajne:

[1934-1949] 1950-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1934-1949, 1950-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

55

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

53

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 53
spis zdawczo-odbiorczy Tak 2