Komornik Sądowy przy Zjeździe Sędziów Pokoju 2 i 3 Rejonu Okręgu Białostocko-Sokólskiego Serdakowski

Sygnatura
4/448/0
Daty skrajne
1881-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Egzekucje należności finansowych 1881-1915, sygn. 1-14

Dzieje twórcy:

Komornicy działający przy sądach okręgowych i zjazdach sędziów pokoju byli powoływani do celów egzekucyjnych. Sądom okręgowym były powierzane ważniejsze sprawy cywilne i karne. Apelacje od wyroków sądu okręgowego załatwiały izby sądowe. Siedzibą sądu guberni grodzieńskiej było Grodno, natomiast właściwa terytorialnie izba sądowa znajdowała się w Wilnie. Najwyższą instancją apelacyjną od wyroków sądowych był senat w Petersburgu.

Daty skrajne:

1881-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1881-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Suděbnyj Pristav pri Bělostoksko-Sokol'skom S'ezde Mirovych Sudej 2 i 3 Učastka Serdakovskij

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

14

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

14

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak