Sędzia Grodzki 2 Rejonu Miasta Białegostoku

Sygnatura
4/453/0
Daty skrajne
1913-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawa cywilna, 1913-1914, sygn. 1.

Dzieje twórcy:

Reforma sądowa w Cesarstwie przeprowadzona została w 1864r. W 1871r. powstały na Litwie sądy pokoju, inne sądy utworzono w 1882r. Sprawami cywilnymi i karnymi wyższej wagi zajmowały się sady okręgowe. Siedzibą sadu okręgowego guberni grodzieńskiej było Grodno. Najwyższą instancją apelacyjną od wyroków sadowych był senat w Petersburgu. Dla celów egzekucyjnych powołani byli komornicy działający przy sadach okręgowych i zjazdach sędziów pokoju. Oprócz sądów powszechnych funkcjonowały sądy szczególne, do których zaliczały się sądy opiekuńcze. Zmiany w systemie sądowym wprowadziła ustawa z dnia 31 lipca 1919r. o prawach obowiązujących w okręgu sądowym białostockim

Daty skrajne:

1913-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1913-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Gorodskoj Sud'ja 2 Učastka Goroda Bělostoka

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1