Naczelnik Wojenny Rejonu Ciechanowiecko-Wysoko-Mazowieckiego

Sygnatura
4/466/0
Daty skrajne
1863-1866
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Korespondencja wójtów gmin z naczelnikiem wojennym Wojna- Szubińskiego „Stanu” w sprawach powstańców. Spis ludności gminy Szepietowo, dane o liczbie dworów, wsi i rzemieślników w gminie Brzozowo, X-XI 1863, sygn. 1; Raporty wójtów gmin składane naczelnikowi wojennemu „cząstkowemu”, stacjonującemu w Wojnach- Szubach w sprawach związanych z powstaniem, informacje o liczbie ludności w poszczególnych gminach, 1864-1865, sygn. 2; Korespondencja dotycząca powstańców, spisy powstańców i osób znajdujących się pod nadzorem policji, poborowych, zakazanych druków, nowych prób tworzenia oddziałów i organizacji rewolucyjnej, 1865-1866, sygn. 3-5.

Dzieje twórcy:

Naczelnicy wojenni, jako główne organa zarządu wojenno-policyjnego powołani zostali w 1831r. Reaktywowano ich ponownie w 1861r. w momencie ogłoszenia stanu wojennego w Królestwie. Celem szybszego stłumienia powstania, kraj dzielono na coraz drobniejsze części osadzając w nich naczelników wojennych. Obok naczelników w powiatach, tworzono drugorzędne oddziały, które składały się z części jednego lub kilku powiatów. Jednostką niższą były rejony, na które podzielono powiaty, na czele rejonów stali rejonowi naczelnicy wojenni. Zwierzchnią władzą naczelników wojennych była w okresie powstania początkowo Kancelaria Specjalna do Spraw Stanu Wojennego przy Namiestniku, a po jej zniesieniu Zarząd Gen-Policmajstra. Do zadań naczelników należała likwidacja powstania poprzez znoszenie oddziałów powstańczych, niedopuszczanie do tworzenia się nowych, wykrywanie organizacji powstańczej, utrzymywanie kraju w posłuszeństwie wobec władzy rosyjskiej. Naczelnicy wojenni sprawowali swa władzę nie tylko poprzez wojsko, policję i żandarmerię, podlegały im także miejscowe władze cywilne, zobowiązane do składania okresowych raportów o sytuacji w terenie. Naczelnicy posiadali też duże kompetencje w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Do prowadzenia śledztwa przy naczelnikach wojennych tworzone były komisje wojenno-śledcze, a do sądzenia komisje wojenno-sądowe(zwane sądem wojennym lub sądem polowym). Wyroki sądów polowych były zatwierdzane przez naczelników, włącznie z wyrokami śmierci. Z chwilą wygaśnięcia powstania stopniowo poczęto likwidować zarządy naczelników. Ostatecznie dokonano tego w 1866r.

Daty skrajne:

1863-1866

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1863-1866.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Voennyj Načal'nik Cechanoveckogo-Vysoko-Mazoveckogo Učastka

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

5

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 5