Ankiety Volksdeutschów urodzonych na terenie województwa białostockiego - różna przynależność zespołowa

Sygnatura
4/475/0
Daty skrajne
1940-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Ankiety osób ubiegających się o uzyskanie obywatelstwa niemieckiego 1940-1945, sygn. 1.

Dzieje twórcy:

Jak wynika z analizy ankiet, sprawą Volkslisty na terenach okupowanych początkowo zajmowała się administracja wojskowa. Na zaświadczeniach z czerwca i lipca 1941 r. figurują pieczątki „Feldkommendantur”, są one z reguły podpisywane przez „Kriegs – Gerichtsrat”. Po pierwszym sierpnia 1941 r., zaświadczenia przekazywane są do urzędu Der Polizeiprsiädent Bialystok, który wydaje Volksdeutschom tymczasowo dowody (Vorlëufiger Ausweis). Der Polizeiprsiädent Bialystok podzielony jest na kilka rewirów, na podstawie figurujących na aktach pieczątek stwierdzono istnienie trzech rewirów na terenie miasta Białystok. Ankiety osób ubiegających się o uzyskanie obywatelstwa niemieckiego składano w odpowiednim, związanym z miejscem zamieszkania, rewirze policyjnym. Tutaj były opiniowane, tutaj też były opiniowane, tutaj też wydawano odpowiednie dowody, opatrzone pieczęcią Der Polizeiprsiädent Bialystok... Polizeirevier”. W sporadycznych wypadkach przy ankietach znajdują się wezwania do siedziby Szefa Zarządu Cywilnego, celem złożenia dodatkowych wyjaśnień. W powiatach, gdzie nadzór nad sprawami Volkslisty należał do starosty, ankiety opatrzone są jego pieczęcią, np. w aktach zespołu Der Landrat – Krieskommissar des Kreises Lomscha, figurują pieczęcie „Der Landrat Kreiskommissar – zugleich als ortlicher Noheitsträger der NSDAP”.

Daty skrajne:

1940-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1940-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1