Dokumenty z Tek Jana Glinki

Sygnatura
4/476/0
Daty skrajne
1734-1768
Liczba serii
0
Liczba skanów
53

Zawartość:

Przywilej nadania praw miejskich Białemustokowi przez Augusta III w Warszawie, Zarządzenia Jana Klemensa Branickiego dla władz miejskich białostockich w sprawie gromadzenia drzewa na reperację domów, zagospodarowania nieużytków, przepisów porządkowych, 1742-1768; sygn. 1 Metryki chrztów w parafii rzymskokatolickiej w Białymstoku, 1734, 1750-1755; sygn. 2

Dzieje twórcy:

Twórca Tek Jan Glinka urodził się 14.XI.1890r. w Starym Susku, pow. Ostrołęka. Posiadał wyższe wykształcenie rolnicze i do roku 1931 administrował majątkiem rodzinnym. W tymże roku sprzedał majątek i osiadł w Białymstoku przyjmując funkcję kierownika Wojewódzkiego Biura ds. Finansowo-Rolnych. Jest to moment zwrotny i niejako początek kariery naukowej Glinki, który skierowuje swe zainteresowania w stronę badań nad dziejami regionu i rozpoczyna na własną rękę poszukiwania materiałów źródłowych. Prowadził systematyczne kwerendy do dziejów Białegostoku w archiwach Warszawy, Wilna i Grodna, archiwach prywatnych i kościelnych. Utrzymuje też kontakty ze środowiskiem naukowym. Od początku wyraźnie zarysowanym celem badań jest monografia Białegostoku. W 1945r. rozpoczyna Glinka pracę w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Z materiałów gromadzonych przez trzydzieści lat opublikował dr Jan Glinka w okresie powojennym zaledwie kilka artykułów, w tym rozprawę doktorską. Umarł 26.III.1963r. w Łowiczu pozostawiając wartościowy, a nie wykorzystany warsztat naukowy zawarty w ponad pięciuset Tekach. (Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków/ Katalog Tek Glinki 1. Katalog Osobowy, Warszawa 1969.)

Daty skrajne:

1734-1768

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1734-1768.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 2

Mikrofilm: 8