Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Bielskiego

Sygnatura
4/496/0
Daty skrajne
1948-1949 [1949-1951]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły posiedzeń Dyrekcji KKO, lata 1948 – 1949, sygn. 1, Bilans za 1948 r., lata 1948 – 1949, sygn. 2, Likwidacja KKO, lata 1949 – 1950, sygn. 3-5.

Dzieje twórcy:

Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Bielskiego powstała w okresie międzywojennym, w latach 20-tych. Działalność jej została przerwana w okresie II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Reaktywowanie KKO nastąpiło jesienią 1944 r. Działalność swą opierała na normatywach z okresu międzywojennego, a w szczególności rozporządzeniu Prezydenta RP z 24 października 1934 r. o komunalnych kasach oszczędności. KKO posiadała statut uchwalony przez Powiatową Radę Narodową, z zatwierdzony przez Związek Komunalnych Kas Oszczędności Rzeczpospolitej Polskiej. KKO podległa była Wydziałowi Powiatowemu jako organowi wykonawczemu samorządu terytorialnego szczebla powiatowego. Organami KKO były: Rada KKO posiadająca prawo stanowienia, Dyrekcja KKO jako ciało wykonawcze i Komisja Rewizyjna jako ciało kontrolne. Kadencja władz KKO trwała 3 lata. KKO Powiatu Bielskiego obejmowała swoją działalnością obszar pow. Bielsk Podlaski w jego ówczesnych granicach administracyjnych. Z dn. 31 marca 1949 r. wskutek zarządzenia o reformie bankowej czynności KKO zostały zawieszone. Aktywa i pasywa KKO przejął do likwidacji Oddział Wojewódzki Banku Rolnego w Białymstoku w ramach, którego działało Skomasowane Biuro Likwidacyjne KKO województwa białostockiego. Akcja likwidacyjna przeciągnęła się do końca 1951 r.

Daty skrajne:

1948-1949 [1949-1951]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1948-1949, 1949-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

5

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 5