Powiatowy Urząd Ziemski w Bielsku Podlaskim

Sygnatura
4/498/0
Daty skrajne
1921-1933
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

Rejestry pomiarowo-szacunkowe akta postępowania technicznego i akta w sprawie scalenia gruntów, parcelacji majątków i zniesienie służebności. W formie załączników występują wypisy z wykazów hipotecznych, odpisy akt notarialnych, informacje archiwalne z akt uwłaszczeniowych oraz szkice i plany gruntów. Parcelacja majątków 1921-1933, sygn. 1-75, 208 Scalanie gruntów wsi 1921-1933, sygn. 76-133, 207, 209-211. Likwidacja serwitutów i zniesienie służebności 1921-1933, sygn. 134-182, 184-185. Drenowanie gruntów 1927, sygn. 211-213.

Dzieje twórcy:

Na mocy uchwały Sejmu z 1919r. na czele urzędów ziemskich stał główny Urząd Ziemski, któremu jako władze wykonawcze w zakresie reformy rolnej podlegały okręgowe urzędy ziemskie. W miarę potrzeby miały być też utworzone powiatowe urzędy ziemskie, które obejmowały jeden lub więcej powiatów. Do kompetencji ich należały wszelkie czynności przygotowawcze i wykonawcze w sprawach dotyczących reformy rolnej. Jako ciało doradcze przy Powiatowym Urzędzie Ziemskim działała Powiatowa Komisja Ziemska, która miała za zadanie występować z wnioskiem w sprawach związanych z reformą rolną oraz wydawać opinie na żądanie PUZ, w sprawach o przekazanie dóbr znajdujących się w posiadaniu państwa, wykupu prywatnych majątków niezbędnych do parcelacji; kwalifikowanie kandydatów, którym przysługuje prawo pierwszeństwa do nowotworzonych osad; udzielanie opinii o planie parcelacyjnym. Zgodnie z ustawą z 1923r. powiatowe urzędy ziemskie już bez powiatowych komisji ziemskich podlegały Ministerstwu Reform Rolnych. W 1931 r. ustalone zostają siedziby i właściwości terytorialne powiatowych urzędów ziemskich w tym Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Bielsku Podlaskim, działającego na terenie ówczesnego obszaru powiatu bielskiego. Urząd ten działał w niezmienionej formie do momentu zespolenia urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej, które następuje w wyniku Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27.XI.1933r.

Daty skrajne:

1921-1933

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1921-1933.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

212

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

212

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 212

Jednostka archiwalna o sygn. 115, której brak stwierdzono w czasie skontrum przeprowadzonego w 1996r. została odnaleziona w maju 2009r. podczas prac porządkowo-inwentaryzacyjnych.