Powiatowa Rada Narodowa w Bielsku Podlaskim

Sygnatura
4/502/0
Daty skrajne
1944-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta wytworzone przez Biuro Prezydialne PRN – protokóły posiedzeń PRN, Prezydium PRN i posiedzeń Wydziału Powiatowego, sprawozdania z działalności PRN, protokóły Komisji, lata 1944 – 1950, sygn. 1-20, Akta wytworzone przez podlegle MRN i GRN – protokóły posiedzeń MRN i GRN, sprawozdania z działalności miejskich i gminnych rad narodowych, protokóły Komisji, lata 1947 – 1950, sygn. 21-103, Akta organów wykonawczych samorządu terytorialnego – sprawozdania Z.M. i Z.G., protokóły kontroli i zarządzenia polustracyjne inspektorów, lata 1947 – 1950, sygn. 104-123, Akta organów administracji państwowej, rok 1946, sygn. 124-126, brak jednostek o sygn. 12, 125.

Dzieje twórcy:

Ustawa KRN z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych określiła istotę i zakres czynności rad narodowych. Zakres czynności rad narodowych został sprowadzony do: funkcji ustawodawczych samorządu terytorialnego oraz funkcji kontrolnych organów adm. państwowej. Ostateczny tekst powyższej ustawy został sformułowany w „Obwieszczeniu Prezydenta KRN” z 14 stycznia 1946 r. Organami PRN było Prezydium, komisje oraz Wydział Powiatowy. PRN w Bielsku Podlaskim ukonstytuowała się 29 sierpnia 1944 r. Przewodniczącym jej został wybrany Wincenty Hermanowski z Bielska, zastępcą przewodniczącego Adolf Chomiki, a sekretarzem Edward Zalewski. Prezydium PRN zostało wyłonione na posiedzeniu PPR w dn. 7 października 1944 r. Zakres czynności PRN obejmował teren powiatu bielskiego w ówczesnych jego granicach administracyjnych. Biuro Prezydialne istniało do końca maja 1950 r., kiedy to w wyniku realizacji ustawy z 20 marca 1950 r. powstały jednolite organy władzy ludowej. Z chwilą reorganizacji PRN w 1950 r. komisje kontynuowały swoją działalność w niezmienionej formie.

Daty skrajne:

1944-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

124

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

124

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak