Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do Spraw Podatku Gruntowego w Bielsku Podlaskim

Sygnatura
4/504/0
Daty skrajne
1947-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Referat Ogólny – sprawy osobowe pracowników i delegatów społecznych, protokóły odprawy delegatów społecznych, lata 1948 – 1950, sygn. 1-5, Referat Inspekcji – protokóły z lustracji Zarządów Gminnych, lata 1949 – 1950, sygn. 6-9, Referat Ekonomiczny – plany pracy i sprawozdania z działalności, lata 1948 – 1950, sygn. 10-12, Referat Podatku Gruntowego – nadzór nad wymiarem podatku gruntowego – protokóły z lustracji biura oraz gmin, protokóły Powiatowej Komisji Podatku Gruntowego, sprawozdania z akcji oddłużania wsi, lata 1947, 1950, sygn. 13-15, Referat Statystyczny – zestawienia statystyczne wpływów i zaległości podatkowych gospodarstw opuszczonych, lata 1949 – 1950, sygn. 16-20.

Dzieje twórcy:

Urzędy powiatowych pełnomocników rządowych do spraw podatku gruntowego powstały w wyniku realizacji ustawy z dn. 3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego. Powiatowi pełnomocnicy podlegali wojewódzkim pełnomocnikom, ponadto nadzór nad ich działalnością sprawowali starostowie powiatowi. Pełnomocnicy odpowiadali za właściwy wymiar i terminowy pobór podatku gruntowego na podległym sobie terenie. Współdziałali z urzędami skarbowymi i posiadali prawo kontroli wszelkich materiałów dot. wymiaru i poboru podatku gruntowego. Mieli również prawo powoływania poborców społecznych spośród członków rad narodowych oraz organizacji społecznych, działających w środowisku wiejskim. Urzędy powiatowych pełnomocników rządowych do spraw podatku gruntowego uległy likwidacji równocześnie z utworzeniem jednolitych organów władzy ludowej w 1950 r. Ich kompetencje przejęły wydziały finansowe prezydiów PRN.

Daty skrajne:

1947-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1947-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

20

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

20

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak