Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Drohiczynie

Sygnatura
4/527/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
1781

Zawartość:

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1801-1883; sygn. 1-18

Dzieje twórcy:

Kościół rzymskokatolicki mógł istnieć w Drohiczynie już w XIIIw. W 1386r. Władysław Jagiełło ufundował w Drohiczynie kościół parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej. Drohiczyn znajdował się w obrębie diecezji łuckiej aż do trzeciego rozbioru (1795). Od 1604r. Drohiczyn stał się siedzibą dekanatu. W 1657r. parafię przekazano jezuitom. W 1775r. Sejm Rzeczypospolitej przyjął uchwałę o przekazaniu pijarom parafii drohickiej i całego beneficjum. Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, jako jedyny w Drohiczynie, nie został zamknięty i zdewastowany w czasie zaboru rosyjskiego. W 1991r.papież Jan Paweł II powołując do istnienia Diecezję Drohiczyńską kościół pw. Trójcy Przenajświętszej podniósł do rangi katedry. (www.drohiczyn.opoka.org.pl – z dnia 16.01.2008r.)

Daty skrajne:

1801-1883

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1801-1883.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

18

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 18

Mikrofilmy: C.330-C.347