Powiatowy Oddział Grodzieńskiego Okręgowego Sądu w powiecie bielskim

Sygnatura
4/549/0
Daty skrajne
1908-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy cywilne 1908-1914, sygn. 1-33. Akta dotyczące zwrotów długów pieniężnych, nieporozumienia sąsiedzkie i rodzinne o nieruchomości.

Dzieje twórcy:

Sądy okręgowe stanowiły grupę wyższego rzędu, były tworzone po 1. lub kilka na gubernię. Rozpatrywały one wszystkie sprawy I instancji, które nie należały do sądów gminnych i pokoju (oprócz przestępstw politycznych). Ustawa z 1889 r. o naczelnikach ziemskich (którą wprowadzono w życie w l. 1902-1903) ograniczyła uprawnienia sędziów pokoju do miast, zaś ich kompetencje przejęli naczelnicy ziemscy. Resztę spraw przejęli tzw. powiatowi członkowie sądu okręgowego. Zniesione zostały zjazdy sędziów pokoju, a powołano sekcje sądowe zjazdu powiatowego. Sekcje te składały się z powiatowego członka sądu okręgowego, sędziów pokoju i naczelników ziemskich. Pełniły one rolę sądów II instancji. Wyższą instancję stanowiły komisje guberialne, a następnie senat

Daty skrajne:

1908-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1908-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Uězdnyj Člen Grodnenskogo Okružnogo Suda po Běl'skomu Uězdu

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

33

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

33

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak