Państwowe Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim

Sygnatura
4/563/0
Daty skrajne
1938-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Egzamin dojrzałości w roku szkolnym 1937/38- przebieg, tematy egzaminacyjne, protokoły posiedzeń komisji, wykazy abiturientów, wykazy ocen, itp., 1938, sygn. 1; Korespondencja nadsyłana w Kuratorium Okręgu Szkolnego Brzeskiego w Brześciu n/B dotycząca egzaminów dojrzałości oraz maturzystów, 1938, sygn. 2; Protokoły egzaminów dojrzałości, odpisy świadectw dojrzałości, 1938-1939, sygn. 3-5; Odpisy świadectw dojrzałości liceum ogólnokształcącego, 1939, sygn. 6.

Dzieje twórcy:

Państwowe Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim mieściło się przy ul. Mickiewicza 6. Była to szkoła koedukacyjna, założona w 1919r. staraniem ks. dra Bolesława Zaleskiego. Początkowo gimnazjum miało charakter rozwojowy, liczyło tylko trzy klasy. Stopniowo otwierano klasy wyższe. W 1932r. szkolnictwo zostało zreformowane. Reforma stworzyła gimnazjum sześcioletnie, oparte na ukończonej szkole powszechnej (VI klas szkoły powszechnej III stopnia, lub VII klas szkoły II stopnia). Pierwsze 4 lata zreformowanej szkoły średniej stanowiły gimnazjum, następne dwa liceum.

Daty skrajne:

1938-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1938-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 6