Zarząd Miejski w Drohiczynie nad Bugiem

Sygnatura
4/568/0
Daty skrajne
1948-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium, lata 1949 – 1950, sygn. 1-3, Sprawozdania z działalności MRN, rok 1949, sygn. 4, Sprawy organizacyjne, lata 1948 – 1950, sygn. 5, Protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego, lata 1949 – 1950, sygn. 6, Protokóły z lustracji samorządu miejskiego, sprawozdanie z kontroli MRN i dotycząca kontroli podatkowej, lata 1948 – 1950, sygn. 7, Korespondencja dot. spraw oświaty, rok 1949, sygn. 8, Walka z analfabetyzmem, rok 1949, sygn. 9, Budżety administracyjne, lata 1948 – 1949, sygn. 10-11, Sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu, rok 1949, sygn. 12, Spis rolny GUS, rok 1948 – 1950, sygn. 13, Sprawy osobowe członków MRN, rok 1952, sygn. 14, Budżet na 1950 r., b.d., sygn. 15, brak jednostki o sygn. 15.

Dzieje twórcy:

Uregulowanie zasad działania władz samorządowych znalazło swój wyraz w ustawie z dn. 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz w dekrecie PKWN z dn. 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, określającym zadania Zarządu Miejskiego jako organu wykonawczego Miejskiej Rady Narodowej. Zarząd Miejski w miastach niewydzielonych złożony był z burmistrza, wiceburmistrza oraz 3 do 6 członków wybieranych przez radę. Zadania Zarządu wykonywało Biuro złożone z etatowych pracowników. Dla jednolitego uregulowania wewnętrznego podziału pracy Zarządu Miejskiego ustalone zostały wytyczne do statutu organizacyjnego biur zarządów miejskich tylko dla miast wydzielonych. Na podstawie wytycznych zostały opracowane statuty organizacyjne biur poszczególnych Zarządów Miejskich, obowiązujące dopiero od 1949 r. Przewidywał on podział biura na referaty: Ogólno-Organizacyjny, Finasowo-Budżetowy, Gospodarki Miejskiej, Administracji Społecznej i Administracyjny. Z powodu zniszczeń wojennych, dużych strat ludności i trudnej sytuacji ekonomicznej po wyzwoleniu, nie było warunków do zorganizowania samorządów miejskich na terenie miasta Drohiczyna. Wobec tego miasto to chwilowo zastało włączone do gminy. Dopiero w 1948 r. reaktywowano prawa miejskie Drohiczyna. Zarząd Miejski w Drohiczynie, jak i inne Zarządy Miejskie uległ likwidacji w wyniku realizacji ustawy sejmowej z dn. 20 marca 1950 r.

Daty skrajne:

1948-1950

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1948-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

14

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

14

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.15

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.15

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak