Gminna Rada Narodowa w Bielsku Podlaskim

Sygnatura
4/572/0
Daty skrajne
1944-1951
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły posiedzeń GRN, lata 1949 – 1950, sygn. 1-2, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1948 – 1950, sygn. 3, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego i GRN, lata 1844 – 1950, sygn. 4-7, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1947 – 1950, sygn. 8-11, Budżet, rok 1947, sygn. 12, Dodatkowy budżet, rok 1948, sygn. 13, Roczne sprawozdanie rachunkowe, rok 1948, sygn. 14, Budżet administracyjny i roczne sprawozdanie rachunkowe, rok 1949, sygn. 15, Dodatkowy budżet administracyjny, rok 1949, sygn. 16, Budżet gminy, rok 1949, sygn. 17, Roczne sprawozdania rachunkowe, rok 1950, sygn. 18, Protokóły Gminnej Komisji Klasyfikacyjnej, rok 1949, sygn. 19, Protokóły posiedzeń Gminnego Komitetu Budowy domu gminnego i projekt budynku gospodarczego, rok 1947, sygn. 20, Protokóły sesji GRN, rok 1950, sygn. 21, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN rok 1950, sygn. 22, Protokóły sesji GRN, rok 1951, sygn. 23, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, rok 1951, sygn. 24, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN (nr I-X), rok 1950 VI-XII, sygn. 25, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN (nr I-XIX), rok 1952, sygn. I-VI, sygn. 26, Księga protokółów posiedzeń GRN gm. bielskiej, lata 1944 – 1947, sygn. 27.

Dzieje twórcy:

Manifest PKWN z 22 lipca 1944 r. określał, iż sprawuje on władzę poprzez wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne rady narodowe. W oparciu o to wskazanie już w sierpniu 1944 r. powstały na terenie powiatu bielskopodlaskiego gminne rady narodowe. Organizatorami ich byli aktywiści społeczni delegowani z Białegostoku i Bielska Podlaskiego. Podstawą do organizacji gmin był podział administracyjny powiatu z 1939 r. W porównaniu z 1939 r. nastąpiły już 1944 r. pewne zmiany w podziale organizacyjnym powiatu. W 1952 r. z obszaru powiatu wydzielone zostały 3 miasta: Siemiatycze, Ciechanowiec i Drohiczyn oraz 7 gmin: Ciechanowiec, Drohiczyn, Grodzisk, Klukowicze, Mielnik, Milejczyce i Siemiatycze, które utworzyły nowy powiat – siemiatycki. Jednocześnie dokonano podziału szeregu gmin obu powiatów. Powstały gminy: Baciki Średnie, Boratyniec Ruski, Czartajew, Czeremcha, Dołubowo, Dubicze Cerkiewne, Dziadkowice, Klejniki, Kosiorki, Krupice, Łosinka, Nurzec, Pobikry, Policzna i Winna. Gminne rady narodowe funkcjonowały w oparciu o zasady określone ustawą Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego. W jej skład wchodziło od 12 do 30 radnych, a posiedzenia w myśl ustawy powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na miesiąc. Gminna rada narodowa posiadała Prezydium, które stanowiło organ nieprzewidziany w ustawodawstwie okresu międzywojennego, a także stałe komisje problemowe oraz inne komisje społeczne. Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła niewielkie zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Komisje problemowe GRN dalej funkcjonowały na tych samych zasadach, zlikwidowany został Zarząd Gminny, którego funkcję przejęło Prezydium GRN, które było jego organem wykonawczym. Przewodniczący Prezydium był jednocześnie przewodniczącym GRN. W myśl ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi, gminy uległy likwidacji, a na ich miejsce powstały mniejsze terytorialnie jednostki adm. – gromady. W rezultacie tego likwidacji uległy GRN oraz ich organy wykonawcze.

Daty skrajne:

1944-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

27

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

27

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak