Wielobranżowa Spółdzielnia Rzemieślnicza Zaopatrzenia i Zbytu w Bielsku Podlaskim

Sygnatura
4/615/0
Daty skrajne
1953-1961
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta prawno-organizacyjne, lata 1953 – 1959, sygn. 1, Akta personalne, lata 1953 – 1959, sygn. 2, Protokóły walnych zgromadzeń członków, lata 1953 – 1960, sygn. 3, Sprawozdanie porewizyjne, sprawy arbitrażowe, lata 1958 – 1960, sygn. 4, Protokóły kontroli biura i rewizji magazynu, lata 1953 – 1960, sygn. 5, Plany techniczno-ekonomiczne, finansowe i bilanse dochodów i wydatków, lata 1954 – 1959, sygn. 6, Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonania planu, lata 1954 – 1960, sygn. 7, Miesięczne sprawozdania rzeczowo-finansowe, rok 1958, sygn. 8, Sprawozdania finansowe, rok 1959, sygn. 9, Postanowienia sądowe dot. upadłości spółdzielni, lata 1960 – 1961, sygn. 10.

Dzieje twórcy:

Powstała ona w 1952 r. Początkowo nosiła nazwę: „Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa”. W 1954 r. przyłączyła się do niej Pomocnicza Spółdzielnia Członków Cechów Szewców i Cholewkarzy w Bielsku Podlaskim. W 1957 r. zmieniła ona nazwę na Wielobranżową Spółdzielnię Rzemieślniczą Zaopatrzenia i Zbytu w Bielsku Podlaskim. Spółdzielnia zrzeszała członków cechu rzemiosł różnych z terenu pow. Bielsk Podlaski, a po zmianach podziału adm. również z pow. : Hajnówka i Siemiatycze. Przedmiotem jej działalności było organizowanie akcji nakładczych w zakresie produkcji artykułów masowej konsumpcji, zaopatrywanie zakładów w surowiec oraz organizowanie zbytu wytworzonych produktów poszczególnych asortymentów. Spółdzielnia prowadziła sprzedaż detaliczną własnych produktów za pośrednictwem posiadanego punktu sprzedaży. Jednostkami zwierzchnimi spółdzielni były kolejno: Związek Branżowy Spółdzielni Wytwórczych w Białymstoku, Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Białymstoku oraz Centralny Związek Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Warszawie. W 1960 r. spółdzielnia została rozwiązana z powodu powstałego deficytu działalności. Sąd Powiatowy w Białymstoku ogłosił upadłość spółdzielni.

Daty skrajne:

1953-1961

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1953-1961.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

10

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak