Spółdzielnia Pracy Remontowo-Konserwacyjna "Nadbużanka" w Siemiatyczach

Sygnatura
4/617/0
Daty skrajne
1950-1957
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta prawno-organizacyjne, lata 1950 – 1957, sygn. 1, Protokóły walnych zgromadzeń, protokóły posiedzeń Rady Nadzorczej i posiedzeń zarządu, protokóły z narad roboczych, lata 1951 – 1957, sygn. 2, Protokóły i sprawozdania z rewizji, zarządzenia porewizyjne, lata 1950 – 1957, sygn. 3, Plany finansowo-gospodarcze, lata 1950 – 1953, sygn. 4, Plany rzeczowo-finansowe, lata 1954 – 1957, sygn. 5, Plany przemysłowo-finansowe, rok 1950, sygn. 6, Sprawozdania statystyczne z wykonania planów produkcyjnych, lata 1955 – 1957, sygn. 7, Bilans z załącznikami, lata 1950 – 1956, sygn. 8.

Dzieje twórcy:

Powstała ona w 1950 r. pod nazwą Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego. Zajmowała się początkowo skupem wełny i wyrobów ludowych, produkcją samodziałów, tkanin obiciowych, ubraniowych, chodników, makat i ceramiki. Prowadziła zakłady: stolarski, tkacki, i zgrzeblarnię. Ponadto Spółdzielnia zrzeszała na zasadzie dobrowolności chałupników z okolicznych wsi, którzy zgłosili deklarację swego uczestnictwa. W 1955 r. zmieniła ona swoją nazwę na „Nadbużanka” Spółdzielnia Remontowo-Konserwacyjna w Siemiatyczach. Odtąd „Nadbużanka” prowadziła roboty budowlane na zlecenie np. remonty budynków, okna, drzwi, obiciówkę. Spółdzielnia została rozwiązana z dn. 30 stycznia 1958 r. z powodu niewypłacalności. Syndykiem wyznaczony był Marian Sobolewski, który zamknął jej działalność.

Daty skrajne:

1950-1957

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1957.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

8

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

8

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak