Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Domanowie powiat Bielsk Podlaski

Sygnatura
4/632/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-18; Komisje GRN, 1957-1972, sygn. 19-26; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 27-44; Kontrola zewnętrzna, 1964-1967, 1971-1972, sygn. 45; Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie, 1955-1965, sygn. 46-56; Plany gospodarcze gromady, 1960-1965, sygn. 57; Zadania gospodarcze (poszczególnych wsi) gromady, 1961-1965, sygn. 58; Programy rozwoju rolnictwa (poszczególnych wsi gromady), 1966, sygn. 59; Statystyka GUS, 1963-1967, sygn. 60-65.

Dzieje twórcy:

Prezydia gromadzkich rad narodowych były organami władzy państwowej na terenie najmniejszej jednostki podziału administracyjnego kraju- gromady, która powstała w wyniku realizacji ustawy z dnia 25 września 1954r. o reformie podziału administracyjnego kraju. W wyniku podziału administracyjnego na terenie powiatu Bielsk Podlaski utworzona została m.in. gromada Domanowo. Najwyższym organem władzy na terenie gromady była gromadzka rada narodowa. Organem wykonawczym GRN, a także uchwałodawczym w sprawach mniej istotnych w okresie między sesjami, było Prezydium GRN. Jego prawną podstawę funkcjonowania stanowiły ustawy z 1950r. o jednolitych organach władzy ludowej oraz z 1958r. o radach narodowych. W skład Prezydium GRN wchodzili: przewodniczący i sekretarz, będący etatowymi pracownikami Biura Gromadzkiego oraz pełniący swe funkcje społecznie członkowie. Prezydium było powoływane na sesjach GRN. Swoje zadania wykonywało przy pomocy Biura Gromadzkiego, za całokształt pracy, którego odpowiadał przewodniczący Prezydium GRN. W 1972r. w wyniku realizacji ustawy z 29 listopada tego roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych z dniem 31 grudnia gromady przestały istnieć.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

65

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

65

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 65