Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Janowie powiat Hajnówka

Sygnatura
4/662/0
Daty skrajne
1954-1959
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1; Komisja Finansowo- Budżetowa GRN, 1955-1959, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 3; Budżety gromady, 1955-1959, sygn. 4-9.

Dzieje twórcy:

Gromady w momencie ich utworzenia były małymi terytorialnie, oraz słabymi ekonomicznie jednostkami. Powstały w wyniku realizacji Ustawy z 1954r. o reformie podziału administracyjnego kraju. Na terenie powiatu Hajnówka utworzono wówczas 26 gromad, w tym Janowo. Najniższym organem władzy państwowej w terenie była gromadzka rada narodowa. Organem wykonawczym GRN, a także uchwałodawczym w sprawach mniej istotnych w okresie między sesjami było prezydium. Podstawę prawna funkcjonowania prezydiów GRN stanowiła Ustawa o jednolitych organach władzy ludowej z 20 marca 1950r. W skład prezydium wchodzili: przewodniczący, sekretarz oraz członkowie. Instytucja wykonywała swoje zadania za pośrednictwem Biura Gromadzkiego za całokształt pracy, którego odpowiadał przewodniczący Prezydium. Gromada jako najniższa jednostka podziału administracyjnego kraju od samego początku nie sprawdziła się. Już w 1959r. na terenie powiatu hajnowskiego następowały korekty granic drogą likwidacji słabszych jednostek.

Daty skrajne:

1954-1959

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1959.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

9

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

9

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 9