Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Narewce powiat Hajnówka

Sygnatura
4/668/0
Daty skrajne
1955-1972
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji GRN 1955-1972 sygn. 1-12 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 sygn. 13-22 Gromadzki Komitet FJN 1972 sygn. 23 Kontrola zewnętrzna 1963-1966 sygn. 24 Budżety gromady 1955-1962 sygn. 25-32 Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie oraz plan funduszu gromadzkiego 1963-1965 sygn. 33-35 dopływ z dn. 14.09.2004r. 12 j.a. (kn. 2653)

Dzieje twórcy:

Gromady w momencie ich utworzenia były małymi terytorialnie, oraz słabymi ekonomicznie jednostkami. Powstały w wyniku realizacji Ustawy z 1954r. o reformie podziału administracyjnego kraju. Na terenie powiatu Hajnówka utworzono wówczas 26 gromad, w tym Narewka. Najniższym organem władzy państwowej w terenie była gromadzka rada narodowa. Organem wykonawczym GRN, a także uchwałodawczym w sprawach mniej istotnych w okresie między sesjami było prezydium. Podstawę prawna funkcjonowania prezydiów GRN stanowiła Ustawa o jednolitych organach władzy ludowej z 20 marca 1950r. W skład prezydium wchodzili: przewodniczący, sekretarz oraz członkowie. Instytucja wykonywała swoje zadania za pośrednictwem Biura Gromadzkiego za całokształt pracy, którego odpowiadał przewodniczący Prezydium. Gromada jako najniższa jednostka podziału administracyjnego kraju od samego początku nie sprawdziła się. Już w 1959r. na terenie powiatu hajnowskiego następowały korekty granic drogą likwidacji słabszych jednostek. Ostatecznie gromady przestały istnieć z dniem 31 grudnia 1972r.

Daty skrajne:

1955-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

47

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

35

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 35
spis zdawczo-odbiorczy Tak 12