Zakłady Suchej Destylacji Drewna w Hajnówce

Sygnatura
4/712/0
Daty skrajne
1946-1996
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

W zespole występują materiały dotyczące spraw organizacyjnych oraz planowania i sprawozdawczości. Należą do nich zarządzenia Dyrektora, regulaminy organizacyjne, plany techniczno-przemysłowo-finansowe, operatywne produkcji, zatrudnienia i funduszu płac oraz sprawozdania z ich wykonania, bilanse i sprawozdania finansowe, 1946-1996; sygn. 1-268

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1946-1996

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1996.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

268

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak