Liga Lotnicza Okręg Wojewódzki w Białymstoku

Sygnatura
4/716/0
Daty skrajne
1947-1954
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarządzenia, instrukcje i okólniki Zarządu Głównego, 1950-1953, sygn. 1-5; Plany pracy i sprawozdania z pracy społeczno- politycznej Zarządu Okręgu, 1950-1953, sygn. 6-13; Plany pracy i sprawozdania z działalności modelarskiej, 1950-1953, sygn. 14-15; Plany pracy i sprawozdania dotyczące spraw technicznych, 1951-1953, sygn. 16-24; Sprawy personalne, 1952-1953, sygn. 25-29; Dokumenty finansowe, 1948-1954, sygn. 30-34.

Dzieje twórcy:

Liga Lotnicza rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1946r. uznana została za instytucje wyższej użyteczności publicznej. Na terenie Białostocczyzny Ligę Lotniczą utworzono na zebraniu organizacyjno- informacyjnym 27 października 1947r. Wkrótce potem nastąpiło ukonstytuowanie się władz Zarządu Okręgu /początkowo Zarządu Wojewódzkiego/. Z czasem obszar działalności Ligi rozciągnął się na całe województwo. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów do sfery aktywności instytucji na terenie całego państwa należało wszechstronne popieranie rozwoju lotnictwa na podstawie wytycznych władz państwowych. Faktycznie jednak działalność Ligi sprowadzała się do popularyzacji zagadnień lotniczych, modelarstwa lotniczego, szkolenia pilotów w aeroklubach, udziału w obchodach świąt lotnictwa.

Daty skrajne:

1947-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1947-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

34

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

34

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 34