Liga Przyjaciół Żołnierza Zarząd Wojewódzki w Białymstoku

Sygnatura
4/717/0
Daty skrajne
1945-1962
Liczba serii
11
Liczba skanów
0

Zawartość:

Okólniki i zarządzenia Zarządu Głównego TPŻ i LPŻ, 1947-1956, sygn. 1-12; Okólniki i zarządzenia Zarządu Wojewódzkiego /ZW/, 1951-1961, sygn. 13-23; Zjazdy wojewódzkie TPŻ i LPŻ, 1947-1959, sygn. 24-28; Protokóły posiedzeń Zarządu Okręgu TPŻ i ZW, 1945-1963, sygn. 29-43; Protokóły posiedzeń Prezydium ZW, 1953-1961, sygn. 44-54; Narady i odprawy w ZW, 1951, 52, 54, 59, 60, sygn. 55-57; Protokóły z posiedzeń sekretariatu ZW, 1952-1955, sygn. 58-59; Zjazdy powiatowe LPŻ, 1950-1959, sygn. 60-65; Protokóły posiedzeń Zarządów Powiatowych /ZP/, 1953-1962, sygn. 66-73; Protokóły posiedzeń Prezydiów ZP, 1954-1962, sygn. 74-88; Akcja sprawozdawczo-wyborcza, 1955-1962, sygn. 89-99; Rada miejscowa i POP PZPR, 1951, 52, 58, sygn. 100-101; Współzawodnictwo pracy, 1954-1955, sygn. 102-103; Protokóły posiedzeń i z kontroli Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, 1951-1957, sygn. 104-106; Protokóły kontroli ZW i ZP, 1951-1961, sygn. 107-127; Plany pracy ZW, 1953-1962, sygn. 128-139; Plany pracy ZP, 1952-1962, sygn. 140-151; Sprawozdania z działalności ZG, ZW i ZP, 1945-1961, sygn. 152-185; Artykuły do prasy i radia, 1955-1962, sygn. 186-191; Obchody tygodnia LPŻ, Dnia Wojska Polskiego oraz innych imprez, 1947-1962, sygn. 192-230; Praca wozów propagandowych, 1959-1961, sygn. 231-232; Sprawy organizacyjne, 1951-1960, sygn. 233-239; Dokumentacja finansowa, 1947-1955, sygn. 240-245; Dokumentacja robót remontowo- budowlanych, 1947-1961, sygn. 246-254; Zaopatrzenie materiałowe, 1953-1961, sygn. 255-264; Akta osobowe i sprawy kadrowe, 1949-1961, sygn. 265-281; sygn. 350-372; Plany i sprawozdania ze szkolenia lądowego, 1951-1961, sygn. 282-299; Plany i sprawozdania ze szkolenia lotniczego, 1953-1956, sygn. 300-309; Plany i sprawozdania ze szkolenia w zakresie łączności, 1953-1961, sygn. 310-320; Szkolenia i kursy wodne, 1954-1957, sygn. 321-323; Działalność klubów i szkolenie motorowe, 1955-1960, sygn. 324-334; Sprawy wojskowe, uzbrojenie, szkolenie oficerów, 1954-1962, sygn. 335-349.

Dzieje twórcy:

Liga Przyjaciół Żołnierza przez pierwsze lata funkcjonowania nosiła nazwę Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza. Placówka była kontynuacja Polskiego Białego Krzyża. W Białymstoku Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza zostało powołane do życia na zebraniu Komitetu Organizacyjnego TPŻ w dniu 13 września 1945r. Głównym celem instytucji była pomoc zdemobilizowanym żołnierzom i ich rodzinom oraz żołnierzom aktualnie odbywającym służbę w wojsku. Władzami TPŻ na szczeblu wojewódzkim był Zarząd Okręgu, powiatowym- Zarząd Oddziału, najniższa komórką organizacyjna było koło- w zakładach pracy i szkołach. Podczas posiedzenia Zarządów Wojewódzkich TPŻ, Ligi Lotniczej i Ligi Morskiej powołano komisje, przygotowujące organizacje do połączenia, zjazd zjednoczeniowy miał miejsce 10 maja 1953r. Przyjęto nazwę najsilniejszej i najliczniejszej placówki Ligi Przyjaciół Żołnierza, która objęła po dwóch pozostałych ich sfery działalności. W późniejszym czasie LPŻ zmieniając jednocześnie statut przemianowano na Ligę Obrony Kraju zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 1964r. Zarząd Wojewódzki w okresie między zjazdami był najwyższą instancją. Podzielony był na komórki organizacyjne zwane początkowo referatami lub sekcjami, następnie otrzymały one miano wydziałów. Zarządowi podporządkowany był organ wykonawczy w postaci biura.

Daty skrajne:

1945-1962

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1962.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

372

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

372

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 372