Urząd Lekarski Białostocki

Sygnatura
4/721/0
Daty skrajne
1824-1831
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół zachowany fragmentarycznie. Zawiera materiały archiwalne dotyczące funkcjonowania urzędu, stanu opieki lekarskiej, organizacji i funkcjonowania aptek na terenie obwodu białostockiego, zarządzenia władz centralnych i obwodowych w sprawach medycznych, osobowych i administracyjnych z lat 1829-1831 (w tym dotyczące powstania listopadowego) księga protokołów urzędu z lat 1829-1830, raporty o stanie aptek, inwentarza posiadanych przez apteki leków, wykazy zatrudnianych, meldunki o nagłych zgonach. 1824-1831; sygn. 1-7

Dzieje twórcy:

Urząd Lekarski Białostocki Obwodu Białostockiego przypuszczalnie powołany został w momencie organizacji nowej, samodzielnej jednostki administracyjnej Cesarstwa Rosyjskiego – 1807r. Nadzór nad nim sprawował Rząd Obwodowy Białostocki. Urząd Lekarski obejmował swym zasięgiem teren obwodu białostockiego tj. powiaty: białostocki, bielski, drohiczyński i sokólski. Funkcjonował do 1843r., kiedy to ukazem carskim zlikwidowana została odrębność prawna Obwodu jako jednostki administracyjnej, a ziemie wchodzące w jego skład wcielono do guberni grodzieńskiej. Urząd lekarski zajmował się całokształtem spraw dotyczących stanu zdrowotnego i sanitarnego mieszkańców obwodu białostockiego. W szczególności sprawował nadzór nad pracą lekarzy i placówkami służby zdrowia (szpitale, apteki).

Daty skrajne:

1824-1831

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1824-1831.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bělostokskaja Vračebnaja Uprava

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 7