Komisja Rekwizycyjna Powiatu Białostockiego

Sygnatura
4/730/0
Daty skrajne
1915-1917
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta dotyczące rekwizycji na potrzeby wojska artykułów, maszyn i surowców przemysłowych w fabrykach białostockich (m.in. Juliusza Flakera w Białymstoku, Artura Hasbacha w Dojlidach, Rudolfa Jakoby w Dobrzyniewie, K.A. Moesa w Choroszczy, Hermana Kommichau na Antoniuku – korespondencja, spisy i wycena zabudowań, maszyn i urządzeń fabrycznych) oraz płodów rolnych i bydła (spisy rekwirowanego mienia, jego wycena, kwity, informacje o stanie posiadania bydła i trzody chlewnej, koni i wozów, powierzchni gruntów i strukturze zasiewów) we wsiach powiatu białostockiego, 1915-1917; sygn. 1-10

Dzieje twórcy:

Komisja Rekwizycyjna była rosyjskim urzędem o charakterze wojskowym (rekwizycje na potrzeby armii rosyjskiej) powołanym czasowo, na skutek określonej sytuacji politycznej jak wytworzyła się w okresie I wojny światowej na terenie m. Białystok i powiatu białostockiego. Dokładne daty powołania i likwidacji tego organu nie są znane.

Daty skrajne:

1915-1917

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1915-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bělostokskaja Uězdnaja Rekvizicionnaja Komissîja

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

10

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 10