Akta z terenu powiatów białostockiego i sokólskiego guberni grodzieńskiej

Sygnatura
4/732/0
Daty skrajne
1853-1906
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Komisja Kwaterunkowa Białostocka (protokoły posiedzeń komisji) 1853-1857; sygn. 1 Komisja Wojskowa Białostocka do Spraw Budowy Szos (materiały finansowe dotyczące budowy szosy strategicznej Białystok-Jeżewo-Mężenin-Łomża-Rudniki-Wizna/ zapotrzebowania rachunkowe na zabezpieczenie płac członków Komisji) 1906; sygn. 1 Komisja Drogowa Powiatu Sokólskiego (materiały dotyczące liczby gminnych rejonów drogowych w powiecie sokólskim) 1884; sygn. 1

Dzieje twórcy:

Zespół archiwalny (zbiór szczątków zespołów) utworzony został w 1963r. Z akt przekazanych stronie polskiej - w ramach umowy rewindykacyjnej - przez ZSRR. Fragmentaryczność zachowanych akt uniemożliwia pełne odtworzenie dziejów tych rosyjskich instytucji z terenu powiatów: białostockiego i sokólskiego. Akta Komisji Drogowej Powiatu Sokólskiego zarejestrowane zostały w księdze nabytków WAP w Białymstoku pod nr. 398/1963r., a pozostałe materiały wyselekcjonowano z dissolutów.

Daty skrajne:

1853-1906

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1853-1906.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 3