Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Mikołaja w Bielsku

Sygnatura
4/786/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
164

Zawartość:

akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836-1840; sygn. 1-2

Dzieje twórcy:

Istnienie cerkwi pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy związane jest z monasterem, który datowany był już w 1527r. Zlokalizowany był on w okolicach Podzamcza, stanowił on jeden z ważniejszych ośrodków prawosławia wśród parafii Bielska. Po unii z 1569r. Wytrwał przy prawosławiu. W 1723r. Odnotowany został w grupie podlaskich klasztorów diecezji kijowskiej. W 1824r. zamieniony na cerkiew parafialną, a od 1842r. Mianowany soborem, aż do 1866r., gdy został włączony do parafii św. Trójcy. Po I wojnie światowej cerkiew św. Mikołaja jako nieetatowa weszła w skład parafii Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim. Ks. Grzegorz Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie; (część demograficzna: chrzty, śluby i zgony);

Daty skrajne:

1836-1840

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1836-1840.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 2

Zdigitalizowano jednostki archiwalne o sygn. 1, 2.