Starostwo Powiatowe Brzeskie Referat Rolnictwa i Reform Rolnych

Sygnatura
4/799/0
Daty skrajne
[1922-1933] 1934-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Parcelacja majątków (jako załączniki wystepują plany, odpisy akt notarialnych, wyciągi z wykazów hipotecznych, odpisy aktów nadawczych oraz uwłaszczeniowych i inne) [1926-1933] 1934-1939; sygn. 1-19 Scalenie gruntów [1922-1933] 1934-1939; sygn. 20-30 Zniesienie służebności, likwidacja serwitutów [1930-1933] 1934-1935; sygn. 31-32

Dzieje twórcy:

Na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1933r. wojewódzkie i powiatowe urzędy ziemskie weszły w skład organów administracji ogólnej odpowiednich szczebli. Dawne powiatowe urzędy ziemskie kontynuowały swoją działalność jako referaty rolnictwa i reform rolnych starostw powiatowych. Głównym ich zadaniem było kontynuowanie reformy rolnej, która sprowadzała się do: parcelacji wielkich majątków ziemskich, scalania rozdrobnionych gruntów chłopskich oraz likwidacji serwitutów i służebności. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych Starostwa Powiatowego Brzeskiego podlegał w układzie poziomym staroście powiatowemu, a w układzie pionowym- Wydziałowi Rolnictwa i Reform Rolnych Urzędu Wojewódzkiego Poleskiego. Obejmował obszar powiatu Brzeskiego w jego ówczesnych granicach chronologicznych. Urząd zakończył działalność wraz z upadkiem państwa polskiego w 1939r.

Daty skrajne:

[1922-1933] 1934-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1922-1933, 1934-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

32

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

32

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 32