Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji w Białymstoku

Sygnatura
4/808/0
Daty skrajne
1955-1982
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół składa się z dwóch grup akt: dotyczących spraw organizacyjnych oraz planowania i sprawozdawczości. Do pierwszej należą zarządzenia Dyrektora, protokóły Kolegium, materiały kontroli zewnętrznych, regulaminy organizacyjne. Na akta planowania i sprawozdawczości składają się roczne plany finansowe i techniczno-ekonomiczne, wieloletnie, bilanse i sprawozdania finansowe, sprawozdania z produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, analizy ekonomiczne, 1955-1982; sygn. 1-341

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1955-1982

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1982.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

341

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak 341