Miejski Urząd Statystyczny w Białymstoku

Sygnatura
4/811/0
Daty skrajne
[1954-1961] 1962-1975
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Plany pracy, podział czynności, 1965-1972, sygn. 1; Inspekcje WUS i oceny działalności, 1964-1973, sygn. 2; Programy badań i plany opracowań statystycznych, 1965-1973, sygn. 3-6; Wykazy sprawozdań wpływających do MUS, 1966-1973, sygn. 7-8; Wykazy jednostek sprawozdawczych, 1964-1973, sygn. 9-10; Spis powszechny, 1960, 1970, sygn. 11-12; Czerwcowe i grudniowe spisy rolne, 1954-1974, sygn. 13-23; Inne badania masowe, 1963-1973, sygn. 24-26; Wyniki badań statystycznych, 1955-1975, sygn. 27-232; Karty i metryki statystyczne, 1961-1971, sygn. 233; Publikacje statystyczne, 1963-1975, sygn. 234-249.

Dzieje twórcy:

Główny Urząd Statystyczny stał się w powojennej Polsce naczelnym organem statystyki państwowej na mocy dekretu z 31.07.1946r. o organizacji statystyki państwowej i o Głównym Urzędzie Statystycznym. W 1950r. po zmianie organizacji administracji państwowej funkcjonowały w ramach prezydiów wojewódzkich rad narodowych wojewódzkie oraz w ramach prezydiów powiatowych rad narodowych powiatowe komisje planowania gospodarczego, które początkowo prowadziły badania statystyczne. Tam, gdzie było to możliwe, tworzono odrębne wydziały statystyczne lub powoływano statystyków powiatowych i miejskich. Uprawnienia władzy naczelnej w stosunku do nich należały do GUS. Specjalistyczne instytucje zwane organami statystyki państwowej powołane zostały zgodnie z ustawą sejmową z 1962r. Na ich czele stał GUS, któremu podlegały wojewódzkie i miejskie urzędy statystyczne oraz miejskie i dzielnicowe inspektoraty statystyczne. Do głównych zadań instytucji należało prowadzenie badań statystycznych, dotyczących życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego oraz postępu technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania zdań określonych w narodowych planach gospodarczych oraz opracowywania wyników badań statystycznych a także przeprowadzenie spisów powszechnych. W tym samym roku również w Białymstoku powstał Miejski Urząd Statystyczny, a w każdym powiecie woj. białostockiego utworzono powiatowe inspektoraty statystyczne. Powiatowe inspektoraty oraz miejskie urzędy statystyczne prowadziły działalność do 1975r. Całość prac statystycznych przejął wówczas Wojewódzki Urząd Statystyczny oraz oddziały terenowe tworzone w miejsce dawnych inspektoratów.

Daty skrajne:

[1954-1961] 1962-1975

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1961, 1962-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

249

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

249

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 249