Zarząd Powiatowy Kolneński

Sygnatura
5/2/0
Daty skrajne
1891-1917
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Wydział Ogólny 1913 – 1915 ( 1 – 4 ): nadużycia w kasie, sprawy sytuacji żywnościowej, drogowe, zwrot pieniędzy za zarekwirowane konie. 2. Wydział Administracyjny 1891 – 1915 ( 5 – 13 ):sprawy miejskie, gminne i finansowe. 3. Wydział Wojenno – Policyjny 1899 – 1917 ( 14 – 21 ):sprawy ruchu ludności, straty wojenne, polegli na wojnie, ewakuacja urzędu, nadzór policyjny.

Dzieje twórcy:

Zarząd Powiatopwy Kolneński powstał w 1866 roku w wyniku reformy administracyjnej Królestwa Polskiego, przeprowadzonej na mocy Ustawy z dnia 19/31 grudnia 1866 roku (Dziennik Praw nr 219, t.66) i działal do wybuchu I wojny światowej. Po zajęciu terenów guberni łomżyńskiej przez wojska niemieckie, ewakuaowany został w głąb Rosji, gdzie kontynuwał swoją działalność do 1917 r. Był urzędem administracji ogólnej, kierowanym przez Naczelnika Powiatu, będącego przedstawicielem władz centarlnych na terenie powiatu. Naczelnik powiatu odpowiadał bezpośrenio przed gubernatorem i Rządem Gubernialnym za sprawne działanie urzędu i administrowanie powiatem. Biuro Zarządu Powiatowego składało się z trzech wydziałów: ogólnego, ekonomiczno-administracyjnego i wojskowo-policyjnego. Obszar powiatu kolneńskiego stanowiło miasto Kolno oraz gminy Czerwone, Gawrychy, Jedwabne, Kubra, Łyse, Mały Płock, Rogienice, Stawiski, Turośl.

Daty skrajne:

1891-1917

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1891-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

21

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

21

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak