Powiatowa Komisja Kolneńska do Spraw Wyborów do Dumy Państwowej

Sygnatura
5/3/0
Daty skrajne
1906-1907
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Listy wyborcze, protokoły zebrań przedwyborczych, spisy osób mających prawo głosu, skargi wyborców, korespondencja ( 1 – 29 ).

Dzieje twórcy:

Wydarzenia roku 1905 zapoczątkowały zmiany w politycznym obrazie Rosji. Mocą ukazu z dnia 17/30 października zostaje powołana do życia Duma Państwowa jako organ przedstawicielstwa narodowego. Początkowo składała się z 524 posłów, których liczbę następnie zmniejszono o przeszło stu, z wyraźnym ograniczeniem Polaków. Procedurę wyborów regulował dekret z 24 grudnia 1905 roku przewidujący wybory wielostopniowe dopuszczając do nich tylko mężczyzn, którzy ukończyli 25 lat i posiadali wymagany cenzus majątkowy. Organizacją wyborów zajmowały się gubernialne i powiatowe komisje wyborcze czuwające nad prawidłowym przebiegiem i rozpatrujące kwestie sporne. Na czele komisji powiatowej stał przedstawiciel Sądu Okręgowego, jej skład uzupełniali ponadto sędzia gminny, prezydent bądź burmistrz miasta powiatowego, inspektor podatkowy, przedstawiciel miejscowego ziemiaństwa i wyznaczony przez gubernatora komisarz włościański. Powoływano je każdorazowo na okres przeprowadzenia wyborów.

Daty skrajne:

1906-1907

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1906-1907.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

29

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

29

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak