Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Kolneńskiego

Sygnatura
5/5/0
Daty skrajne
1874-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Rejestry pomiarowe, opisy geodezyjne i plany wsi z naniesioną miedzą graniczną ( 1 – 29 ).

Dzieje twórcy:

Ukaz z 2 marca 1864 r. „ o sposobie wprowadzenia w wykonanie nowych ustaw o włościanach”,powoływał specjalne urzędy, których głównym celem było wprowadzenie w życie postanowień ukazu o uwłaszczeniu, o Komisji Likwidacyjnej i o gminach. Istniejący wówczas powiat łomżyński podzielono na trzy rewiry na których czele stali komisarze rewirowi,które z kolei wchodziły w skład Centralnej Komisji Augustowskiej do Spraw Włościańskich. Od maja 1865 do pierwszej połowy 1867 roku rewiry te wchodziły w skład Łomżyńskiej Komisji do Spraw Włościańskicha po utworzeniu guberni łomżyńskiej w skład Urzędu Gubernialnego Łomżyńskiegodo Spraw Włościańskich. W związku z reformą administracyjną rewiry ograniczały się do terytoriów nowoutworzonych powiatów. Do obowiązków Komisarza należało sprawdzanie projektów i tabel likwidacyjnych wsi i miast prywatnych, zestawianie tabel likwidacyjnych dla majątków drobnej szlachty o powierzchni poniżej 180 mórg oraz tabel nadawczych dla wsi i miast rządowych. W późniejszym okresie czasu gdy większość zagadnień związanych z uwłaszczeniem została rozstrzygnięta, Komisarze zajmowali się określaniem powierzchni gruntów chłopskich, rozstrzyganiem sporów gruntowych, poświadczaniem i zatwierdzaniem uchwał zgromadzeń wiejskich, nadzorem nad funkcjonowaniem samorządów gminnych i działalnością gminnych kas pożyczkowo – oszczędnościowych.

Daty skrajne:

1874-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kommisar po Krestjanskim Delam Kolnenskiego Uezda

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

29

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

29

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak