Księgi ziemskie zakroczymskie

Sygnatura
1/32/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne.

Dzieje twórcy:

Spuścizna aktowa pozostała po kancelarii sądu ziemskiego zakroczymskiego. Zachowane materiały archiwalne sięgają 1423 r., nie ulega jednak wątpliwości, że sam sąd funkcjonował już nieco wcześniej. Podobnie jak w przypadku innych sądów ziemskich i grodzkich z terenu Mazowsza wcielonego do Korony w 1526 r., kancelarię sądu ziemskiego łączyła z kancelarią sądu grodzkiego osoba zwierzchnika, pisarz ziemski był bowiem również pisarzem grodzkim, stąd możliwość przemieszania w księgach pochodzącego z obu kancelarii materiału archiwalnego. Kancelaria sądu ziemskiego zakroczymskiego funkcjonowała do końca XVIII w., stopniowo wytwarzając, (w razie konieczności) serie ksiąg zawierające wpisy w konkretnych rodzajach spraw (zapisy, dekrety, relacje, oblaty).

Daty skrajne:

1405-1800

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1405-1800.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Terrestria Zacroczimiensia

Języki:

polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

165

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

165

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

17.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

17.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak bez wstępu

Stan zachowania ok. 100%, poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska