Księgi grodzkie pułtuskie

Sygnatura
1/42/0
Liczba serii
2
Liczba skanów
3810

Zawartość:

Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne.

Dzieje twórcy:

Fragment spuścizny archiwalnej pozostałej po kancelarii starostów zarządzających w imieniu biskupów płockich należącymi do nich dobrami leżącymi wokół Pułtuska, a także samym miastem.

Daty skrajne:

1506-1800

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1506-1800.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Castrensia Pultoviensia

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

23

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

23

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak bez wstępu

stan zachowania zespołu ok.. 100%; 1962-23 j.a., 1 m.b., poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska